Instrucțiuni și descărcări →

Confidențialitate

Informații privind protecția datelor în conformitate cu articolele 13, 14 și 21 din RGPD pentru site-urile web și paginile externe ale UnionLab SRL

I. CONSIDERAȚII GENERALE

1. Persoana juridică responsabilă

Noi, de UnionLab SRL, luăm foarte în serios protecția datelor dumneavoastră personale și obligațiile legale care servesc la protejarea acestora. Cerințele legale impun transparență completă în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Sunteți informat în mod adecvat despre scopul, tipul și domeniul de aplicare al prelucrării numai dacă prelucrarea este ușor de înțeles pentru dumneavoastră ca persoana vizată.

Prin urmare, declarația noastră de protecție a datelor explică în detaliu ce date cu caracter personal prelucrăm atunci când folosim site-ul nostru web (www.Licenso.ro), toate celelalte sub-pagini care se referă la acesta și celelalte cazuri, care pot fi explicate aici.

Persoana juridică responsabilă în sensul Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD), a Legii federale privind protecția datelor (BDSG) și a altor reglementări privind protecția datelor este

UnionLab SRL

Str. Alexandru Cazaban, 7

Oradea

Telefon: 0751 679 631

E-mail: contact@licenso.ro

În continuare, denumită „persoană juridică responsabilă“ sau „noi“.

Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor la:

Responsabil cu protecția datelor – personal –

Str. Alexandru Cazaban, 7

Oradea

E-Mail: office@licenso.ro

Vă rugăm să rețineți că puteți utiliza link-uri de pe site-ul nostru web pentru a accesa alte site-uri web care nu sunt operate de noi, ci de către terți. Aceste link-uri sunt fie clar identificate de către noi, fie recunoscute printr-o modificare a liniei de adrese a browserului dumneavoastră. Nu suntem responsabili pentru respectarea reglementărilor privind protecția datelor și manipularea în siguranță a datelor dumneavoastră cu caracter personal pe aceste site-uri web operate de terți.

2. Definiții

2.1. Din RGPD

Această declarație de protecție a datelor utilizează termenii textului legal al RGPD. Puteți consulta terminologiile (art. 4 din RGPD) de exemplu la adresa https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32016R0679.

2.2. Cookie-uri și tehnologii similare

Cookie-urile sunt fișiere text care sunt create sau citite de un site web pe dispozitivul dumneavoastră. Conțin combinații de litere și numere, de ex. recunoașterea utilizatorului și a setărilor acestuia atunci când se conectează la site-ul web pentru setarea cookie-urilor, pentru a permite acestuia să rămână conectat la un cont de client sau să analizeze statistic un anumit comportament de utilizare.

Tehnologia WebStorage permite salvarea locală a variabilelor și valorilor în memoria cache a browserului utilizatorului. Tehnologia include atât așa-numita „sessionStorage”, care rămâne stocată până la închiderea filei browserului, cât și „localStorage”, care este stocată în memoria cache a browserului până când cache-ul este șters de către utilizator. Tehnologia localStorage permite, printre altele, recunoașterea utilizatorului și a setărilor sale atunci când vizitează site-ul nostru web.

2.3. Categorii de date

Atunci când indicăm categoriile de date procesate, înseamnă că ne referim în special la următoarele date: date principale (de exemplu, numele, adresa, data nașterii), date de contact (de exemplu, adresele de e-mail, numărul de telefon, serviciile de mesagerie), date de conținut (de exemplu, introducere de text, fotografii, video, conținut de documente/fișiere), date de contract (de exemplu, obiectul contractului, termeni, categorie de clienți), date de plată (de exemplu, datele bancare, istoricul plăților, utilizarea altor furnizori de servicii de plată), date de utilizare (de exemplu, istoricul de pe site-ul nostru web, utilizarea anumitor conținuturi, ore de acces, istoric de contact sau istoricul comenzilor), date de conectare (de exemplu, informații despre dispozitiv, adrese IP, adresă URL), date despre locație (de exemplu, date GPS, geolocalizare IP, puncte de acces).

3. Informații privind prelucrarea datelor

Procesăm datele cu caracter personal numai în măsura permisă de lege. Transmiterea datelor cu caracter personal se va face numai în cazurile descrise mai jos. Datele cu caracter personal sunt protejate prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate (de exemplu, pseudonimizare, criptare).

Cu excepția cazului în care suntem obligați în mod legal să le stocăm sau să le transmitem terților (în special autoritățile responsabile cu aplicarea legii), decizia cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, cât timp și în ce măsură le putem dezvălui depinde de funcțiile site-ului web pe care îl utilizați în funcție de fiecare caz individual în parte.

4. Durata de stocare

Datele cu caracter personal vor fi șterse imediat ce scopul prelucrării nu se mai aplică sau expiră o perioadă de stocare prescrisă, cu excepția cazului în care este necesară stocarea suplimentară a datelor cu caracter personal pentru încheierea sau îndeplinirea unui contract. În ceea ce privește perioada de stocare a cookie-urilor și a tehnologiilor similare, veți găsi informațiile la sfârșitul acestei declarații de protecție a datelor (a se vedea mai jos III).

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm ca parte a unei aplicații (a se vedea mai jos) vor fi stocate pentru o perioadă de șase luni după finalizarea procesului de aplicație.

5. Decizii automatizate în cazuri individuale, inclusiv cele referitoare la profil

Deciziile automatizate în cazuri individuale, inclusiv cele referitoare la profil, au loc numai în următoarele activități de prelucrare:

 • Verificarea creditului la plata prin factură

Aceste decizii sunt permise deoarece sunt necesare pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și noi.

Luăm măsuri adecvate pentru a vă proteja drepturile și libertățile, precum și interesele dumneavoastră legitime, care include cel puțin dreptul de a solicita ca cineva să intervină din partea noastră, de a vă exprima propriul punct de vedere și de a contesta decizia.

Aceste decizii nu se bazează pe categorii speciale de date cu caracter personal în conformitate cu art. 9 alin. 1 din RGPD.

6. Drepturile persoanelor vizate

În calitate de persoană vizată, aveți dreptul de a primi lămuriri conform art. 15 din RGPD, dreptul la rectificare conform art. 16 din RGPD, dreptul la ștergere conform art. 17 din RGPD, dreptul la restricționarea prelucrării conform art. 18 din RGPD, precum și dreptul de portabilitate a datelor conform art. 20 din RGPD. Restricțiile din §§ 34, 35 din BDSG se aplică dreptului la informație și dreptului la ștergere.

Aveți dreptul de a vă adresa unei autorități de supraveghere pentru protecția datelor (art. 77 din RGPD în conexiune cu § 19 din BDSG).

Autoritatea de supraveghere a protecției datelor care este responsabilă pentru noi este:

ANSPDCP

Bd. General Gheorghe Magheru, 28-30, Sector 1

010336, București

Sunteți liber să vă adresați unei alte autorități de supraveghere a protecției datelor. O listă a autorităților de supraveghere se găsește la adresa: https://www.dataprotection.ro/ (la Centrul de informații/adrese și Link-uri)

7. Obligațiile de notificare ale persoanei responsabile

Informăm toți destinatarii cărora le-au fost dezvăluite datele personale, orice corecție sau ștergere a datelor cu caracter personal sau o restricție a prelucrării conform art. 16, art. 17 alin. 1 și art. 18 din RGPD, cu excepția cazului în care notificarea este imposibilă sau implică un efort disproporționat. Vă vom informa cu privire la destinatari dacă solicitați acest lucru.

8. Obligația de punere a dispoziție

Dacă nu se specifică altfel în informațiile din temeiul legal, nu sunteți obligat să puneți la dispoziție date cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazurile din art. 6 alin. 1 litera b din RGPD, datele cu caracter personal sunt obligatorii pentru îndeplinirea unui contract sau încheierea unui contract. Dacă nu furnizați datele cu caracter personal în cauză, îndeplinirea contractului sau încheierea contractului nu va fi posibilă. Dacă nu furnizați datele în cazurile de la art. 6 alin. 1 literele a, f din RGPD, nu va fi posibilă utilizarea părților afectate ale site-ului nostru web.

9. Dreptul de obiecție și retragere a consimțământului

Aveți dreptul de a vă opune oricând prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, din motive care decurg din situația dumneavoastră particulară și care se bazează pe art. 6 alin. 1 litera f din RGPD. Dacă datele cu caracter personal sunt prelucrate în scop de marketing direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră personale în scopul unei astfel de publicități.

Conform art. 7 alin. 3 clauza.1 din RGPD, aveți dreptul să vă retrageți acordul dat în orice moment. Acest lucru nu afectează legalitatea prelucrării bazate pe consimțământul dat înainte de revocarea acestuia. Prin urmare, revocarea se aplică numai prelucrării planificate după revocare. Revocarea este posibilă în manieră informală prin poștă sau prin e-mail. Dacă depuneți o obiecție, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale, decât dacă un alt temei (legal) permite acest lucru. Cu toate acestea, dacă se face o revocare și nu există nicio altă permisiune, datele personale trebuie șterse imediat la solicitarea dumneavoastră, în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) litera (b) din RGPD.

Obiecția și revocarea pot fi făcute în manieră informală și trebuie adresate:

UnionLab SRL

Str. Alexandru Cazaban, 7

Oradea

Telefon: 0751 679 631

E-mail: contact@licenso.ro  

II. PRELUCRAREA DATELOR ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA SITE-ULUI NOSTRU WEB

Utilizarea site-ului web și funcțiile acestuia necesită în mod regulat prelucrarea datelor cu caracter personal.

FURNIZAREA SITE-ULUI WEB

Scopul prelucrării: Funcționalitatea și optimizarea site-ului web, precum și asigurarea securității sistemelor noastre de tehnologie informațională cu o utilizare pur informațională (fără utilizarea funcțiilor suplimentare, precum formularele de contact sau plugin-urile de socializare) ale site-ului nostru web; integrarea și afișarea funcțiilor și a conținutului (de exemplu, grafică) pe care nu le furnizăm personal.

Temei legal: Articolul 6 alin. 1 litera f din RGPD

Categorii de date: date de utilizare, date de conectare

Destinatarul datelor: Datele vor fi transmise terților numai dacă acest lucru este necesar pentru funcționarea site-ului nostru web. În acest scop, datele personale vor fi transmise următorilor destinatari: Furnizor de servicii IT

Transferul intenționat către țări terțe: Niciunul

Salvăm sau citim datele personale pe dispozitivul dumneavoastră pe baza consimțământului dumneavoastră? Nu

EVALUAREA PRODUSULUI

Scopul prelucrării: Evaluarea produselor pe care le oferim; Personalizarea site-ului nostru web; Asigurarea securității sistemelor noastre de tehnologie informațională.

Temei legal: Articolul 6 alin. 1 litera f din RGPD

Categorii de date: date principale (opțional), date de contact, date de conținut (conținutul evaluărilor dumneavoastră), date de conectare

Destinatarul datelor: Niciunul

Transferul intenționat către țări terțe: Niciunul

Salvăm sau citim datele personale pe dispozitivul dumneavoastră pe baza consimțământului dumneavoastră? Nu

CONT DE CLIENȚI Licenso

Scopul prelucrării: Utilizarea unui cont de client; Executarea contractului sau a măsurilor precontractuale; Asigurarea securității sistemelor noastre de tehnologie informațională. Dacă vă înregistrați, prelucrarea servește, de asemenea, pentru a participa la programul bonus pentru a colecta puncte bonus pentru comenzile dumneavoastră.

Temei legal: Articolul 6 alin. 1 litere b, f din RGPD

Categorii de date: date principale, date de contact, eventual date de conținut, date de conectare, eventual date de plată, eventual date relative la contract și date de utilizare

Destinatarul datelor: Niciunul

Transferul intenționat către țări terțe: Niciunul

Salvăm sau citim datele personale pe dispozitivul dumneavoastră pe baza consimțământului dumneavoastră? Nu

CONTACTAREA (FORMULAR DE CONTACT ȘI CONTACT PRIN EMAIL)

Scopul prelucrării:  Procesarea cererii de contact.

Temei legal: Articolul 6 alin.1 litera f din RGPD; art. 6 alin. 1 litera b din RGPD (dacă cererea duce la o încheiere (ulterioară) de contract sau se referă la un contract existent)

Categorii de date: date principale, date de contact, date despre conținut, eventual date despre utilizare, date despre conexiune, eventual date despre contract (în funcție de tipul de cerere)

Destinatarul datelor: Niciunul

Transferul intenționat către țări terțe: Niciunul

Salvăm sau citim datele personale pe dispozitivul dumneavoastră pe baza consimțământului dumneavoastră? Nu

CHAT LIVE (WIX CHAT) 

Scopul prelucrării: Prelucrarea cererilor de contact prin chat-ul nostru live; Integrarea unui formular de contact pentru feedback, dacă nu trebuie să ne contactați direct prin chat; Optimizarea și structura bazate pe nevoi a site-ului nostru web.

Temei legal: Articolul 6 alin. 1 litera f din RGPD

Categorii de date: Dacă se aplică, date principale, eventual date de contact, date de conținut, eventual date de utilizare, date de conectare, eventual date de contract (în funcție de tipul de cerere)

Destinatarul datelor: Wix.com Inc.

500 Terry A Francois Boulevard

Sixth Floor

San Francisco, CA 94158

USA

Transferul intenționat către țări terțe: Niciunul

Salvăm sau citim datele personale pe dispozitivul dumneavoastră pe baza consimțământului dumneavoastră? Nu

MAGAZIN ONLINE 

Scopul prelucrării: Funcționarea magazinului online; Prelucrarea comenzilor și cererilor dumneavoastră; Asigurarea securității magazinului nostru online.

Temei legal: Articolul 6 alin. 1 litere b, f din RGPD

Categorii de date: date principale, date de contact, date de contract, date de conținut, date de plată, date de utilizare și date de conectare. Dacă aveți deja un cont de client, trebuie doar să vă conectați la contul dumneavoastră de client. Folosim apoi datele personale din contul dumneavoastră de client.

Destinatarul datelor: Furnizor de servicii de plată

Transferul intenționat către țări terțe: Niciunul

Salvăm sau citim datele personale pe dispozitivul dumneavoastră pe baza consimțământului dumneavoastră? Nu

FACEBOOK CUSTOM AUDIENCES (“FACEBOOK PIXEL”)

Scopul prelucrării: Redarea de reclame personalizate pe rețeaua de publicitate Facebook (Facebook Ads) pe baza datelor dumneavoastră, pe care le transmitem pe Facebook prin modul „comparație extinsă” (indiferent dacă aveți un cont Facebook) și pe baza comportamentului dumneavoastră de navigare pseudonimizat înregistrat prin tehnologia Facebook Pixel.

Temei legal: Articolul 6 alin.1 litera a din RGPD

Categorii de date: date principale, date de contact, date de utilizare și date de conectare.

Destinatarul datelor: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda

Transferul intenționat către țări terțe: În caz individual SUA.

Salvăm sau citim datele personale pe dispozitivul dumneavoastră pe baza consimțământului dumneavoastră? Da (detaliile pot fi găsite în rezumatul de la sfârșitul acestei declarații)

GOOGLE ADS CONVERSION TRACKING

Scopul prelucrării: Evaluarea succesului campaniilor noastre publicitare Google Ads.

Temei legal: Articolul 6 alin.1 litera a din RGPD

Categorii de date: date de utilizare, date de conectare

Destinatarul datelor: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Irlanda

Transferul intenționat către țări terțe: În caz individual SUA.

Salvăm sau citim datele personale pe dispozitivul dumneavoastră pe baza consimțământului dumneavoastră? Da (detaliile pot fi găsite în rezumatul de la sfârșitul acestei declarații)

GOOGLE ADS REMARKETING

Scopul prelucrării: Redarea reclamelor personalizate în rețeaua de publicitate Google pe baza comportamentului dumneavoastră de navigare pseudonimizat înregistrat.

Temei legal: Articolul 6 alin.1 litera a din RGPD

Categorii de date: date de utilizare, date de conectare

Destinatarul datelor: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Irlanda

Transferul intenționat către țări terțe: În caz individual SUA.

Salvăm sau citim datele personale pe dispozitivul dumneavoastră pe baza consimțământului dumneavoastră? Da (detaliile pot fi găsite în rezumatul de la sfârșitul acestei declarații)

GOOGLE ANALYTICS

Scopul prelucrării: Redarea reclamelor personalizate în rețeaua de publicitate Google pe baza comportamentului dumneavoastră de navigare pseudonimizat înregistrat.

Temei legal: Articolul 6 alin.1 litera a din RGPD

Categorii de date: date de utilizare, date de conectare

Destinatarul datelor: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Irlanda

Transferul intenționat către țări terțe: În caz individual SUA.

Salvăm sau citim datele personale pe dispozitivul dumneavoastră pe baza consimțământului dumneavoastră? Da (detaliile pot fi găsite în rezumatul de la sfârșitul acestei declarații)

GOOGLE FONTS

Scopul prelucrării: Personalizare a site-ului nostru web cu fonturi descărcate de pe serverele Google.

Temei legal: Articolul 6 alin. 1 litera f din RGPD

Categorii de date: date de conectare

Destinatarul datelor: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Irlanda

Transferul intenționat către țări terțe: În caz individual SUA.

Salvăm sau citim datele personale pe dispozitivul dumneavoastră pe baza consimțământului dumneavoastră? Nu

GOOGLE TAG MANAGER

Folosim Managerul de etichete Google pentru a integra conținut de la terți (de exemplu, “Google Tag Manager”). Aceasta este o soluție tehnică care nu salvează sau nu citește cookie-uri sau tehnologii similare care necesită consimțământ, ci doar controlează condițiile în care sunt activate celelalte programe utilizate pe site-ul nostru și descrise mai jos.

Scopul prelucrării: Validarea adresei de facturare și livrare; Prevenirea fraudei și optimizarea proceselor noastre de afaceri. Acestea sunt, de asemenea, interesele noastre legitime în conformitate cu art. 6 alin. 1 litera f din RGPD

Temei legal: Articolul 6 alin. 1 litere b, f din RGPD

Categorii de date: date principale, date de contact, date conexiune.

Destinatarul datelor: GB Group PLC, The Foundation, Herons Way, Chester Business Park Chester, CH4 9GB, Marea Britanie

Transferul intenționat către țări terțe: Niciunul

Salvăm sau citim datele personale pe dispozitivul dumneavoastră pe baza consimțământului dumneavoastră? Nu

BANCA TRANSILVANIA (PLATA PRIN TRANSFER BANCAR)

Scopul prelucrării: Procesarea plăților prin transfer bancar.

Temei legal: Articolul 6 alin.1 litera b din RGPD

Categorii de date: date principale, eventual date de contact, eventual date de contract (număr de comandă, suma comenzii), date de plată, date de utilizare, date de conectare

Destinatarul datelor: Banca Transilvania

Strada George Barițiu 8, Cluj-Napoca 400027

Transferul intenționat către țări terțe: Niciunul

Salvăm sau citim datele personale pe dispozitivul dumneavoastră pe baza consimțământului dumneavoastră? Nu

STRIPE (PLATA CU CARD DE CREDIT SAU DE DEBIT)

Scopul prelucrării: Procesarea plăților prin card de credit sau debit.

Temei legal: Articolul 6 alin.1 litera b din RGPD

Categorii de date: date principale, date de contact, eventual date contract, date de plată, eventual date de utilizare, date de conectare

Destinatarul datelor: Stripe Inc.
510 Townsend Street San Francisco, CA 94103 United States

Transferul intenționat către țări terțe: Niciunul

Salvăm sau citim datele personale pe dispozitivul dumneavoastră pe baza consimțământului dumneavoastră? Nu

III. Licenso+

Utilizarea site-ului web „Licenso+“ (https://plus.Licenso.ro/) și a funcțiilor acestuia necesită în mod regulat prelucrarea datelor cu caracter personal.

DISPOZIŢIE Licenso+

Scopul prelucrării: Funcționalitatea și optimizarea site-ului web „Licenso+“, precum și asigurarea securității sistemelor noastre de tehnologie informațională cu o utilizare pur informațională; integrarea și afișarea funcțiilor și a conținutului (de exemplu, grafice) pe care nu le furnizăm în primă persoană.

Temei legal: Articolul 6 alin. 1 litera f din RGPD

Categorii de date: date de utilizare, date de conectare

Destinatarul datelor: Datele vor fi transmise terților numai dacă acest lucru este necesar pentru funcționarea site-ului nostru web. În acest scop, datele personale vor fi transmise următorilor destinatari: Furnizor de servicii IT

Transferul intenționat către țări terțe: În caz individual SUA (conform clauzelor standard de protecţie a datelor cu caracter personal stabilite de Comisia Europeană, art. 46 alineatul 2 litera c, DSGVO) şi dacă este cazul şi alte state pe baza deciziilor de armonizare a legislaţiei naţionale (art. 45 DSGVO) respectiv clauzele standard de protecţie a datelor cu caracter personal stabilite de Comisia Europeană, art. 46 alineatul 2 lit. c, DSGVO.

Salvăm sau citim datele personale pe dispozitivul dumneavoastră pe baza consimțământului dumneavoastră? Nu

EVALUAREA CONTRIBUȚIILOR ȘI ASISTENȚEI

Scopul prelucrării: Evaluarea contribuțiilor noastre de asistență și întrebări frecvente; Prevenirea evaluărilor multiple; Personalizarea site-ului nostru web; Asigurarea securității sistemelor noastre de tehnologie informațională.

Temei legal: Articolul 6 alin. 1 litera f din RGPD

Categorii de date: date de utilizare, date de conectare

Destinatarul datelor: Furnizor de servicii IT

Transferul intenționat către țări terțe: În caz individual SUA (conform clauzelor standard de protecţie a datelor cu caracter personal stabilite de Comisia Europeană, art. 46 alineatul 2 litera c, DSGVO) şi dacă este cazul şi alte state pe baza deciziilor de armonizare a legislaţiei naţionale (art. 45 DSGVO) respectiv clauzele standard de protecţie a datelor cu caracter personal stabilite de Comisia Europeană, art. 46 alineatul 2 lit. c, DSGVO.

Salvăm sau citim datele personale pe dispozitivul dumneavoastră pe baza consimțământului dumneavoastră? Nu

INTEGRAREA FUNCȚIEI „TRIMITERE ÎNTREBARE”

Scopul prelucrării: Prelucrarea întrebărilor adresate echipei noastre de asistență.

Temei legal: Articolul 6 alin. 1 litera f din RGPD

Categorii de date: după caz date de bază, date de contact, date de conținut, dacă este cazul, date de utilizare, date de conectare, (în funcție de tipul de întrebare și de atașamentele trimise opțional)

Destinatarul datelor: Furnizor de servicii IT

Transferul intenționat către țări terțe: În caz individual SUA (conform clauzelor standard de protecţie a datelor cu caracter personal stabilite de Comisia Europeană, art. 46 alineatul 2 litera c, DSGVO) şi dacă este cazul şi alte state pe baza deciziilor de armonizare a legislaţiei naţionale (art. 45 DSGVO) respectiv clauzele standard de protecţie a datelor cu caracter personal stabilite de Comisia Europeană, art. 46 alineatul 2 lit. c, DSGVO.

Salvăm sau citim datele personale pe dispozitivul dumneavoastră pe baza consimțământului dumneavoastră? Nu

GOOGLE ANALYTICS

Scopul prelucrării: Evaluare statistică; Optimizarea și structura bazate pe nevoi a site-ului nostru web, în funcție de comportamentul de clicare și utilizare.

Temei legal: Articolul 6 alin.1 litera a din RGPD

Categorii de date: date de utilizare, date de conectare (anonimizare IP activă; adresa IP completă este transferată numai către un server Google și scurtată acolo în cazuri excepționale)

Destinatarul datelor: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Irlanda

Transferul intenționat către țări terțe: În caz individual SUA.

Salvăm sau citim datele personale pe dispozitivul dumneavoastră pe baza consimțământului dumneavoastră? Da (detaliile pot fi găsite în rezumatul de la sfârșitul acestei declarații)

IV. INFORMAȚII DESPRE DURATA DE STOCARE A COOKIE-URILOR BAZATE PE CONSIMȚĂMÂNT ȘI A TEHNOLOGIILOR SIMILARE

În cele ce urmează, vă vom informa despre numele și durata de funcționare a cookie-urilor și a tehnologiilor similare utilizate de plugin-urile și serviciile menționate mai sus – dacă sunt aprobate – în conformitate cu următoarea schemă:

Denumire a serviciului: Denumirea cookie-ului/tehnologiei similare (durata de funcționare).

În principiu, accesul la un cookie/la tehnologii similare este posibil numai de pe adresa de internet pe care este setat modulul cookie. Aceasta înseamnă că nu avem acces la cookie-urile furnizorilor utilizați (mai sus). Nici aceștia nu au acces la cookie-urile noastre. Părțile terțe nu au acces la cookie-urile noastre și nici la acelea ale furnizorilor folosiți. Accesul părților terțe nu poate fi obținut decât prin atacuri tehnice pe care nu le putem controla și pentru care nu suntem responsabili.

Google Ads Conversion Tracking: _gcl_au (90 Zile)

Google Ads Remarketing: _gcl_au (90 Zile)

Google Analytics: _dc_gtm_* (1 Minut); _ga (730 Zile); _gd* (-); _gid (1 Zi)

V. INFORMAȚII DESPRE PAGINILE EXTERNE ALE UnionLab SRL

FACEBOOK

Scopul prelucrării: Am creat o pagină pentru compania noastră („pagina Facebook”) pe platforma „Facebook” la https://ro-ro.facebook.com/Licenso. Când vizitați această pagină, Facebook vă procesează datele personale. Primim statistici privind utilizarea acestui site, statistici care sunt derivate din aceste date.

Temei legal: Articolul 6 alin.1 litera f din RGPD.

Categorii de date: date principale, date de contact, date de conținut, date de utilizare, date de conectare

Destinatarul datelor: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda („Facebook”) (în calitate de persoană juridică cu răspundere comună, art. 26 din RGPD – elementele esențiale ale acordului pot fi accesate la

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum) 

Transferul intenționat către țări terțe: În caz individual SUA.

Salvăm sau citim datele personale pe dispozitivul dumneavoastră pe baza consimțământului dumneavoastră? Nu

Drepturile persoanelor vizate: Facebook este responsabil pentru implementarea drepturilor persoanelor vizate. Facebook vă va informa despre drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată la adresa

 https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

De asemenea, vă puteți afirma drepturile în fața noastră, vom trimite imediat cererea către Facebook.

 

INSTAGRAM

Scopul prelucrării: Am creat pagina despre compania noastră („pagina Instagram”) pe platforma „Instagram” a Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland („Facebook”) la adresa https://www.instagram.com/Licenso.ro/?&hl=ro. Când vizitați această pagină, Facebook vă procesează datele personale.

Temei legal: Articolul 6 alin. 1 litera f din RGPD

Categorii de date: date principale, date de contact, date de conținut, date de utilizare, date de conectare

Destinatarul datelor: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda („Facebook”) (în calitate de persoană juridică cu răspundere comună, art. 26 din RGPD – elementele esențiale ale acordului pot fi accesate la https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum) 

Transferul intenționat către țări terțe: În caz individual SUA.

Salvăm sau citim datele personale pe dispozitivul dumneavoastră pe baza consimțământului dumneavoastră? Nu

Drepturile persoanelor vizate: Facebook este responsabil pentru implementarea drepturilor persoanelor vizate. Facebook vă va informa despre drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată la adresa https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. De asemenea, vă puteți afirma drepturile în fața noastră, vom trimite imediat cererea către Facebook.

 

0
  0
  Coș

  NIVEL

  LICENȚE

  REDUCERE

  NIVEL 1

  10 licențe

  15%

  NIVEL 2

  20 licențe

  20%

  NIVEL 3

  30 licențe

  30%

  NIVEL 4

  40 licențe

  40%

  NIVEL 5

  50 licențe

  45%

  NIVEL

  LICENȚE

  REDUCERE

  NIVEL 1

  10 licențe

  5%

  NIVEL 2

  15 licențe

  10%

  NIVEL 3

  20 licențe

  15%

  NIVEL 4

  30 licențe

  20%

  NIVEL 5

  50 licențe

  30%