Instrucțiuni și descărcări →

STOP WAR!

Termeni și condiții


1) Datele de identificare a Vânzătorului:

Denumire: SC INTERWARE SRL
Sediu: Brusturi, 372, Brusturi, Bihor, România
Nr. de identificare al companiei: 45124599
Nr. TVA: RO45150628
(Denumit în continuare “Vânzătorul”)

2) Prevederi generale
2.1 Acești “Termeni și Condiții” (denumiți în continuare “Termeni și Condiții”) ale Vânzătorului modifică drepturile și obligațiile reciproce generate de/sau privitoare la contractul de vânzare-cumpărare
(denumit în continuare “contract de vânzare-cumpărare”) încheiat intre Vânzător și altă persoană (denumit în continuare “Cumpărător”) prin magazinul online al Vânzătorului. Magazinul online este operat de
către Vânzător prin website-ul – www.licenso.ro (denumit in continuare “Websiteul”), și prin intermediul interfeței website (denumită în continuare “interfața website”).

2.2 Cumpărătorul poate fi:

2.2.1 Consumator, care are toate drepturile descrise în continuare, oricând beneficiind de cel puțin minimul garantat de legislaţia naţională.

2.2.2 Persoana juridica/profesionist neconsumator, care are toate drepturile descrise in continuare, oricând beneficiind de cel puțin minimul garantat de legislația națională.

2.3 Acești Termeni și condiții sunt parte integrală a Contractului de Vânzare – Cumpărare. Prin furnizarea comenzii, Cumpărătorul declară că este de acord cu Termenii condițiile și le accepta.

2.4 Toate documentele sunt transmise Cumpărătorului la adresa sa de postă electronică așa cum este prevăzută în contul său de utilizator sau în comanda (în cazul în care comanda nu este trimisa prin intermediul contului de utilizator al Cumpărătorului).

2.5 Acești Termeni și Condiții pot fi modificați prin Contract de Vânzare – Cumpărare individual. Prevederile modificate prin Contractul de Vânzare – Cumpărare individual prevalează Termenilor și condițiilor.

2.6 Acest contract este creat, interpretat, aplicat și supus legilor Romaniei, fără a se recurge la regulile privind conflictul de legi.

2.7 Toate disputele generate de / sau privind acest Contract de Vânzare – Cumpărare, care include acești Termeni și Condiții se supun instanței cu competența generală asupra Vânzătorului.

2.8 „Termeni și Condiții” pot fi modificați de către Vânzător. Această prevedere nu trebuie să afecteze drepturile și obligațiile generate după perioada de aplicabilitate a versiunii anterioare a Termenilor și Condițiilor.
Cumpărătorul care nu este de acord cu schimbarea Termenilor și Condițiilor este obligat sa îl notifice pe Vânzător cu privire la dezacordul său privind modificarea „Termenilor și Condițiilor” sau să denunțe unilateral contractul pentru acest temei. Versiunea curenta a Termenilor și Condițiilor este disponibila pe website-ul Vânzătorului și este trimisa, de asemeni, prin e-mail simultan cu confirmarea comenzii.

3) Produse
3.1 În cadrul acestor Termeni și Condiții termenul „Bunuri” are acest sens: cheia pentru licența software distribuită Cumpărătorului digital.

3.2 Orice exemple, desene, reclame produse de către Vânzător și orice ilustrații conținute în cataloagele Vânzătorului sunt produse pentru unicul scop de a furniza o imagine aproximativă a Bunurilor descrise în acestea.


4) Procedura de comanda

4.1 Consumatorul trebuie să completeze comanda în scopul efectuării unei comenzi. Comanda poate fi plasata printr-un cont de utilizator (sau vizitator), e-mail sau prin telefon. Comanda necesită în principal următoarea informație:

4.1.1 Bunurile comandate – cantitate, versiune, variante, daca este posibil.

4.1.2 Modalitatea plății Bunurilor comandate, detaliile modului de livrare dorit pentru Bunurile comandate.

4.1.3 Informații cu privire la costurile asociate cu livrarea Bunurilor (aceste informații sunt denumit în continuare “comanda”).

4.2 Vânzătorul are întotdeauna dreptul să solicite Cumpărătorului informații suplimentare (de exemplu în forma scrisa sau telefonic), în special cu privire la cantitatea de Bunuri, prețul de cumpărare, costul estimat al transportului.

4.3 Contacte pentru comandă:

Interfața web: www.licenso.ro
Numar de telefon: +40 751 679 631
4.4 Program de funcționare: non-stop pentru comanda prin e-mail și website, programul de funcționare pentru serviciu pentru clienți este publicat pe website.

5) Încheierea contractului
5.1 Comanda se consideră acceptată atunci când Vânzătorul emite o acceptare scrisă (denumita în continuare “Confirmarea comenzii”) transmisă Cumpărătorului prin e-mail la adresa de e-mail inclusă în Comanda sa.

5.2 Vânzătorul este obligat sa emită și să transmită Acceptarea comenzii în termen de 48 de ore după ce Comanda a fost comunicata de către Cumpărător Vânzătorului sau Comanda este considerată revocată.

5.3 După predarea Acceptării comenzii Cumpărătorului, Contractul de Vânzare – Cumpărare poate fi modificat numai prin acordul ambelor părți.

5.4 Daca Cumpărătorul este consumator, Contractul de Vânzare – Cumpărare este emis în limba română.

5.5 Originalul Contractului de Vânzare – Cumpărare se păstrează în arhiva Vânzătorului pe o durata de 5 ani.

5.6 Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra Bunurilor prin plata integrala a prețului de cumpărare.

6) Documente
6.1 Toate documentele privitoare la procedura de contractare și exemplarul original al Contractului de Vânzare – cumpărare sunt arhivate de către Vânzător în format electronic.

7) Contul utilizatorului
7.1 Contractul de Vânzare – Cumpărare poate fi realizat prin intermediul contului utilizatorului deținut de către Consumator. Contractul de vânzare – cumpărare poate fi realizat și fără folosirea unui cont al utilizatorului.

7.2 Cumpărătorul poate accesa propria interfața a utilizatorului după înregistrarea pe website-ul Vânzătorului. De la interfața (denumită în continuare “cont de utilizator”) sa de utilizator, Cumpărătorul poate comanda bunuri.

7.3 Atunci când creează contul utilizatorului în website și comandă Bunuri, Cumpărătorul este obligat să furnizeze informații sincere și corecte. Cumpărătorul este obligat să păstreze toate datele furnizate în contul utilizatorului
corecte și actualizate. Datele furnizate de către Cumpărătorul în contul utilizatorului și în timpul procedurii de comandă se presupun, de către Vânzător, că sunt corecte și actuale.

7.4 Accesul la contul utilizatorului este protejat cu numele utilizatorului și parola. Cumpărătorul este obligat să păstreze confidențialitatea privind informaţiile necesare accesului la contul utilizatorului.

7.5 Cumpărătorul nu trebuie să permită folosirea contului utilizatorului de către terți.

7.6 Vânzătorul nu este răspunzător pentru prejudiciile produse de încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 7.4 și 7.5. ale acestor Termeni și Condiții.

7.7 Vânzătorul poate șterge contul utilizatorului, în special dacă acesta nu a fost folosit în ultimii doi ani, sau dacă a încălcat Cumpărătorul obligațiile care îi incumbă, generate de Contractul de Vânzare – Cumpărare
(inclusiv „Termenii și Condiții”).

7.8 Cumpărătorul este de acord cu faptul că uneori contul utilizatorului nu este accesibil, de obicei când hardware-ul și software-ul Vânzătorului sunt supuse mentenanței de către aceasta sau de către terți.

8) Preț
8.1 Interfața web furnizează informații despre Bunuri, inclusiv prețurile bunurilor individuale. Prețurile Bunurilor includ TVA și toate taxele. Prețurile Bunurilor sunt valabile atâta timp cât sunt afișate pe website.
Această prevedere nu limitează dreptul Vânzătorului de a încheia Contract de Vânzare – Cumpărare în condiții negociate individual.

8.2 Prețul afișat pe website nu include ambalajul și costul transportului, și nici spezele pentru tipul de plata ales. Costuri suplimentare pot fi aplicabile.

8.3 Prețul recomandat afișat pe Website declara prețul care poate fi același pentru produsul obținut de pe piața.

8.4 Daca prețul produsului se modifică în timp ce comanda este procesată, Cumpărătorul va plăti prețul care a fost valabil în momentul efectuării comenzii.

9) Garanție

9.1 Ca probă a cumpărării, pentru procedura de garanție, va rugam să păstrați toate materialele și accesoriile furnizate împreuna cu produsul, în special factura.

9.2 Garanția pentru produsele cumpărate de consumatori este 24 de luni, iar garanția pentru produsele cumpărate de entități/persoane juridice nu este furnizată sau, dacă legea naţională prevede altfel, garanția se
aplică pe minimul perioadei de garanție determinate de lege.

9.3 Persoanele juridice pot contacta Vânzătorul cu solicitări de garanție în termen de 6 luni de la cumpărare, dar Vânzătorul nu este obligat sa răspundă unei astfel de solicitări.

10) Opțiuni de plată
10.1 Modalitatea de plată pentru bunurile comandate și pentru transport și ambalare este aleasa de către Cumpărător în comandă, astfel:

iBT Pay – sistem de plăti online, care oferă plăți cu card de debit și transferuri bancare rapide (aceasta poate varia în funcție de țară);
Transfer bancar în contul bancar al Vânzătorului (RO36BTRLRONCRT0447932302) (denumit în continuare “Contul Vânzătorului”)

10.2 În cazul plății prin sistem de plăți online, plata trebuie să fie efectuată imediat după încheierea contractului, altfel nu va fi procesata de către Vânzător și cumpărarea va fi considerată revocată.

10.3 În cazul transferului bancar, plata trebuie efectuată în termen de 5 zile de la încheierea Contractului de Vânzare – Cumpărare. Cumpărătorul este obligat să declare detaliile bancare ale plații.
Obligația Cumpărătorului de a efectua plata bunurilor comandate este executată atunci când Vânzătorul primește plata în contul bancar specificat.

10.4 Vânzătorul are dreptul, mai ales atunci Cumpărătorul nu furnizează informații suplimentare (art. 3.6), să solicite plata prețului integral al cumpărării înainte de trimiterea bunurilor către Cumpărător.
Dacă Cumpărătorul este companie, prevederile art. 2119 alin. 1 din Codul Civil nu se vor aplica.

10.5 Voucher și reducerile aplicabile pentru bunuri nu se pot combina, dacă nu este specificat altfel.

10.6 Vânzătorul nu este plătitor de TVA. Vânzătorul emite factura după plată integrală a prețului. Factura se trimite la adresa de e-mail a Cumpărătorului.

11) Modalități de livrare
11.1. Bunurile sunt livrate Cumpărătorului la adresa prevăzută în comandă și în modul ales de către Cumpărător în comandă, dacă nu se specifică altfel.

11.2 Mai puțin în cazul în care Contractul de Cumpărare prevede altfel, obligația Vânzătorului de a trimite Bunurile Cumpărătorului este generata la data plații integrale a prețului de cumpărare, daca plata a fost
încasata de către Vânzător înainte de ora 11:00 Ora Europei Centrale (CET) Această prevedere nu se aplica în cazul plății la livrare.

11.3 Livrarea electronica a software-ului (ESD)

11.3.1 Livrarea electronica a software-ului exclude opțiunea plații la livrare.

11.3.2 Cheia electronică a software-ului este trimisă în termen de 48 de ore după îndeplinirea de către Cumpărător a obligației de plată a prețului.

11.4 Bunurile nu pot fi ridicate personal.

11.5 În cazul în care modalitatea de transport este negociată în temeiul unei cerințe a Cumpărătorului, Cumpărătorul își asuma riscul și costurile adiționale asociate acestei modalități de transport.

11.6 Daca Vânzătorul trebuie sa livreze Bunurile intr-un loc prevăzut de către Cumpărător în comandă, Cumpărătorul este obligat să primească bunurile la livrare.

11.7 În cazul livrărilor succesive sau a livrării prin alte modalități decât prevăzute în comandă, Cumpărătorul este obligat să plătească costurile asociate livrării repetate sau costurile asociate cu alte modalități de livrare.

12) Denunțarea unilaterală a contractului / Returnarea produsului
12.1 Cumpărătorul, dacă este consumator, Potrivit OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, art. 16 Exceptări de la dreptul de retragere, produsele noastre se incadreaza la punctul m) furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere. Din acest motiv Vânzătorul nu are obligația de a returna suma plătită pentru produsele achiziționate.

13. Administrarea plângerilor și soluționarea disputelor
13.1 În cazul izvorârii vreunei dispute din contract, Cumpărătorul trebuie sa contacteze departamentul de servicii pentru clienți al Vânzătorului, disponibil la:

Numărul de telefon afișat pe website-ul Vânzătorului
Formularul de contact de pe website-ul Vânzătorului
13.2 În cazul în care consumatorul nu este mulțumit cu soluția la problema survenită, poate vizita website-ul http://ec.europa.eu/odr, unde poate trimite reclamație și cerere de dezdăunare.

14. Prevederi finale
14.1 Daca oricare prevedere a Termenilor si Conditiilor este sau devine lipsita de valabilitate sau neaplicabila, aceasta trebuie inlocuita cu o prevedere avand inteles similar. Lipsa de valabilitate sau aplicabilitate a uneia sau a mai multor prevederi nu afecteaza valabilitatea celorlalte prevederi. Modificarile la Contractul de Vanzare – Cumparare sau la Termeni si Conditii trebuie efectuate in scris.

SC INTERWARE SRL
www.licenso.ro

DISCLAIMER: Licenso nu este sub nicio formă partener Microsoft și nici nu este asociat cu brandul Microsoft. licenso.ro este un retailer de licențe software digitale care activează sub normele CJUE.

0
  0
  Coș

  Plaseaza o comanda pe site-ul Licenso

  In perioada 11-30 Noiembrie, de orice suma

  Bucura-te de produse si asteapta extragerea

  In data de 1 Decembrie vom anunta cei 3 castigatori

  Revendica premiile castigate in concurs

  Daca esti unul dintre castigatori, daca nu, iti uram multa bafta la urmatorul

  NIVEL

  LICENȚE

  REDUCERE

  NIVEL 1

  10 licențe

  15%

  NIVEL 2

  20 licențe

  20%

  NIVEL 3

  30 licențe

  30%

  NIVEL 4

  40 licențe

  40%

  NIVEL 5

  50 licențe

  45%

  NIVEL

  LICENȚE

  REDUCERE

  NIVEL 1

  10 licențe

  5%

  NIVEL 2

  15 licențe

  10%

  NIVEL 3

  20 licențe

  15%

  NIVEL 4

  30 licențe

  20%

  NIVEL 5

  50 licențe

  30%